فرم ارتباط

برای ارتباط با انجمن از فرم زیر استفاده کنید

مستقیم با ما در ارتباط با باشید!

نشانی

یزد میدان عالم , بلوار شهدای گمنام , دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد , دانشکده داروسازی

yphs.sca@gmail.com

yphs_sca@

yphs.sca