ipac2020

ســالیانه به منظور مرور و بررســی فعالیتهاي انجام شده توسط انجمن دانشجویان داروسازی ایران (ایفسا)، برگزاری کمپین های اطلاع رسانی مختلف و کارگاه های متنوع و فراهم نمودن بستري مناسب جهت آشنایی دیگر دانشجویان با انجمن ایفسا، برگزاري انتخابات، انتصــاب افراد جدید در پوزیشــنهاي مربوطه، برگزاري کارگاههاي متفاوت به طورهمزمان و فراهم نمودن اقدام به برگزاري مجمع سالیانه به میزبانی یکی از لوکالها میکنیم.
یکی از بزرگترین فرصت هایی که ایفسا برای دانشجویان ایجاد نموده، امکان شرکت فعال و موثر در کنگره سالیانه دانشجویان داروسازی می باشد. جایی که دانشجویان از شهر های سراسر کشور گردهم آمده و با انجام پروژه های مختلف، تصمیم گیری در مجمع عمومی و بهره مندی از رویداد های متعدد دانشجویی، علمی و آموزشی فضای متفاوتی را تجربه می کنند.
در سال ۲۰۲۰ لوکال یزد مفتخر است میزبان این رویداد مهم باشد
منتظر همراهی شما هستیم

مکان برگزاری ipac2020

سالیانه به منظور مرور و بررسی های ایفسا برگزاری انتخابات برگزاری کارگاه ها و فراهم نمودن بستری جهت اشنایی سایر دانشجویان با ایفسا اقدام به برگزاری کنگره میکنیم
در سال 98 ایفسا لوکال یزد میزبان این رویداد میباشد

کارگاه های آموزشی همدرس

کارگاه های آموزشی (همدرس)
در طول کنگره هر روز کارگاه های مختلفی توسط اساتید و دانشجویان برگزار خواهد شد و دانشجویان شرکت کننده در کنگره می توانند با توجه به علاقه خود در آنها شرکت کنند. این کارگاه ها علاوه بر اینکه فرصت مناسبی برای یادگیری دانشجویان ایجاد می کند، این امکان را فراهم می کند تا دانشجویان بتوانند تجربه ی تدریس و ارائه علمی را در یک فضای حرفه ای تجربه کنند.

تربیت رهبران

امسال برای نخستین بار برنامه آموزشی “تربیت رهبر” یا LIT را مطابق با گایدلاین های بین المللی IPSF برگزار می شود. هدف از برگزاری این پروژه تربیت و آموزش دانشجویانی توانمند و پیشرو در جامعه ی اینده ی داروسازی می باشد.

هتل ها

هتل های سنتی محل اسکان