مطالب توسط مسکن

معرفی کتاب راهنمای ورود به بازار دارویی

در این کتاب بسیاری از فرآیند ها، انتظارات و مهارت هایی که در این صنعت باید بدانید و مشاغلی که می توانید به آن وارد شوید ، توضیح داده شده است. فایل صوتی رایگان این کتاب را می توانید در کانال تلگرامی یادداشتهای پیام دیندوست به نشانی t.me/PayamDindoust دانلود کرده و گوش کنید یا اینکه […]

شماره دوم گاهنامه علمی فرهنگی مسکّن

درها بسته است،جمع ها مفردند و به جای عطر بهار و تابستان ،ترکیب اتیل و پروپیل فضا را پر کرده است. همگی ما دلتنگ روز های پساکرونا هستیم.دلتنگ لحظات با هم بودن بدون دغدغه ی وجود ویروس تصور جمع ها و مهمانی ها و بغل کردن عزیزان، نشستن سر کلاس درس -آن قدر نزدیک که […]