روز اول مدرسه با حضور دکتر مرادی “ریاست دانشکده” و دیگر اساتید دانشکده آغاز و با سخنرانی مهندس وکیلی “مدیریت شرکت پخش شفق دارو” و دکتر فخرالدینی “مسئولیت فنی کارخانه کارن” پیرامون آشنایی با صنعت داروسازی و  بازرگانی و پخش دارو ادامه پیدا کرد و  جلسه با برگزاری پنل و پاسخگویی به سوالات دانشجویان خاتمه یافت.

روزهای دوم و سوم مدرسه،  دکتر اسکندری “موسس و مدیرعامل شرکت تریتا صنعت دارو” در مورد فرایند های معتبر سازی در مراحل و بخش های مختلف صنعت داروسازی، اصول GMP، GDP، ایمنی های مربوطه و اصطلاحات تخصصی توضیح داد.

در عصر روز دوم، دکتر حاجی میری “یکی از مدیران جوان شرکت البرز دارو”، با موضوع یک روز،یک داروساز، سخنرانی انگیزشی را حول صنعت داروسازی ارایه نموده و شمای پیش روی فارغ التحصیلان رشته داروسازی را در صنعت ترسیم نمود.

در روز آخر مدرسه، مهندس مدرسی “مشاور و منتور شتاب دهنده پیشگامان” ، پیرامون روشهای هدف گذاری و تعیین تخصص ویژه، سخنرانی کرد.

همچنین، هرروزه، دانشجویان از خطوط تولید مختلف شرکت داروسازی کارن بازدید نموده و با فرآیند تولید دارو از نزدیک آشنا شدند.